Wizuál Bér programrendszer


A Wizuál Bér széles körben használt programtermék, amely bármely ügyviteli rendszerbe rugalmasan integrálható. Az egyes beléptető – munkaidő nyilvántartó rendszerekből átveszi az időadatokat, majd felhasználja a bérelszámolás kiindulási adataként. A BÉRFELADÁS modulja a kontírozott könyvelési tételeket közvetlenül képes átadni bármilyen könyvelő program részére. Az MS Office elemeivel közvetlenül kommunikál, a rugalmas szempontok szerint összeállított lekérdezések Excel-be átadhatók további felhasználásra, vagy pl. a munkaszerződések, egyéb dokumentumok WORD-ben megírhatók felkínált minta alapján, és nyilvántarthatók a foglalkoztatott adatainál.

Használhatóság:
Windows alapú program, korszerű és igényes grafikus adatbeviteli és megjelenítési eszközök alkalmazásával. A program funkciók hierarchikus menüvel érhetők el, a felhasználók a gyakran használt funkciókból „saját menüt” készíthetnek, használatkor szükség esetén eligazít az ON-LINE–HELP.

Megbízhatóság és adatvédelem
Az ügyfél – kiszolgáló típusú adatkezelés alkalmazása rendkívül nagy adatbiztonságot ad kiemelkedően nagyméretű adatbázisok esetén is. A mentések központilag, akár éjszakára ütemezve is végezhetők. Az alkalmazott szoftvereszközök által nyújtott adatvédelmi szolgáltatásokon túlmenően a Wizuál Bérben a felhasználói csoportok számára széleskörű jogosultsági lehetőségek definiálhatók menük és funkciók szintjén, ill. akár adatmezőre is.

Karbantarthatóság, továbbfejlesztés, minőségbiztosítás
Magasan kvalifikált szakembereink folyamatosan gondoskodnak a program karbantartásáról, a jogszabályváltozások átvezetéséről, ill. a program korszerűsítéséről, továbbá a funkciók bővítéséről. A MaXoft saját minőségvédelmi rendszerében ügyfelenként rögzítjük a kérdéseket, igényeket, a programmódosításokat és a dokumentációkat. A rendszer fejlesztésére alkalmazott objektumorientált programozási technológia, valamint a negyedik generációs programozási nyelv rendkívül hatékony munkát eredményez, tehát a program módosítása és továbbfejlesztése rugalmasan megoldható.

Telepíthetőség, verzióváltás
A Wizuál Bér programot a MaXoft munkatársa telepíti, miközben felülvizsgálja a felhasználó már meglevő eszközeit együttműködve a helyi rendszergazdával (MS SQL Server, hálózati, ill. munkahelyi operációs rendszer, jogosultsági rendszer stb.) A Wizuál Bér újabb verzióiról körlevélben értesítjük ügyfeleinket, amelyet a MaXoft honlapjáról letölthetnek, a letöltést ügyfélnyilvántartó rendszerünk adminisztrálja.

A Wizuál Bér modulok szolgáltatásai
A Wizuál Bér program fejlesztői nagy gondot fordítottak rá, hogy a rendszeren belül ne legyen duplikált adatfelvitel. A munkaügy-személyügy rögzíti a foglalkoztatottak személyi és egyéb adatait, munkaszerződéseket, egyéb jogviszonyra irányuló szerződéseket készít, majd a bérelszámoló elvégzi a bérelszámolási funkciókat. A program havibéres, időbéres, teljesítménybéres alkalmazottak béreit, és mindenféle egyéb járandóságait számfejti. A bérelszámolás alapja a jelenléti ív, amely tartalmazza az időadatokat. A munkarendekhez naptárak rendelhetők, amelyek tartalmazzák a pihenő napokat, ünnepeket és a ledolgozható napokat. Ezek után már csak a dolgozó fizetett és nem fizetett kieső időit kell dátumszerűen megadni, a program pedig a naptár segítségével automatikusan képezi a ledolgozott munkanapokat, szabadság napokat, amelyek a bérszámfejtés alapjául szolgálnak. Ez az időadat kezelés a tárgyidőszakot megelőző hónapok korrekcióit helyre teszi. A Wizuál Bér más ügyviteli rendszerek felől képes adatokat importálni, tehát pl. a munkaidők kezelésének másik módja a tömeges adatimport bármely beléptető rendszerből, ill. munkaidő nyilvántartásból. A bérelszámolás egyénileg és tömegesen végezhető, továbbá tetszőlegesen módosítható, ismételhető a véglegesítésig (havi ZÁRÁS). A program adatokat exportál pl. a cég könyveléséhez, a pénzintézetekhez a munkabér átutalásokról, valamint a hatóságok adatszolgáltatásaihoz. Az év végi archiválás után az előző évek eredmény adatai megtekinthetők (pl. munkaidő- és keresetnyilvántartás), ill. az adatok alapján adatszolgáltatások készíthetők a hatóságok számára ( SZJA végelszámolás – NAV). A Wizuál Bér legújabb kiegészítő programja a WEB alapú Munkaidő-nyilvántartó, amely tetszőleges számú felhasználó számára lehetővé teszi a jelenlétek/távollétek rögzítését, és ennek alapján kiindulási adatokat szolgáltat a bérelszámoláshoz. A program kártyás beléptető rendszerhez is illeszthető. A korrekt jelenléti nyilvántartás munkaügyi ellenőrzés esetén is biztonságot nyújt.

A Wizuál Bér programrendszer főbb moduljai

Személyügyi modul


Eszköztár
 • A személyi adatok fogalomcsoportjait a SZÓTÁR-ban a felhasználó szabadon bővítheti a helyi sajátosságok szerint.
 • A bérelszámolási jogcímek a KSH irányelvek betartásával szabadon bővíthetők a MaXoft támogatásával, és könnyedén bővíthető számítási algoritmussal kapcsolhatók össze.

Személyi adatok nyilvántartása
 • Személyi adatok, jogviszony adatok, munkaköri besorolások adatainak nyilvántartása.
 • Képzettségi adatok (iskolai végzettség, szakképzettség, nyelvismeret).
 • Felhasználó által meghatározott adatcsoportok definiálása
 • Archív adatcsoportok és előjegyzett adatok (pl. béremelés előkészítése) tárolása és kezelése.

Dokumentum nyilvántartás
 • Szerződésminták alapján munkaszerződések, körlevelek készítése (WORD-ben)
 • Tetszőleges file-ok, digitális képek kapcsolhatók a személyekhez.

Munkaügyi modul


Statisztikakészítés
 • Létszámstatisztikák ellenőrző névsorokkal
 • Létszámstatisztika korcsoportonként
 • Paraméterezhető bérstatisztikák a KSH részére (havi gazdaságstatisztika, májusi, szeptemberi statisztika)
 • Paraméterezhető lekérdezések a személyi és egyéb adatokból, amelyek eredménye EXCEL-be is átadható további feldolgozás, elemzés céljából.

Bérügyviteli modul


Személyi törzs kiegészítése
 • A személyi törzs adatainak kiegészítése a bérelszámoláshoz szükséges egyéb állandó adatokkal.
 • Rendszeres pótlékok, fix járandóságok, tartós levonások, utalási címek kezelése.
 • Nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapok és járulékok nyilvántartása.
 • Járulékok, magánnyugdíjpénztári tagdíjak kezelése egyénileg a havi bevalláshoz.
 • Átlagbérek, távolléti díjak számítása, kezelése.
 • SZJA számításhoz kapcsolódó törzsadatok kezelése, adócsökkentő tételek, adójóváírás kezelése.

Bérek és jövedelmek számfejtése
 • A jelenléti ívek alapján megadhatók a havi változó adatok (pl. távollétek), amely a számfejtés alapja.
 • Kapcsolódási pont a WMIdő munkaidő nyilvántartó programhoz, vagy a helyi beléptető, vagy egyéb munkaidő nyilvántartó rendszerhez, ahonnan átvehetők az időadatok.
 • Havibérek, időbérek, teljesítménybérek, túlórák, műszakpótlékok, egyéb bérpótlékok elszámolása.
 • Egyéb személyi kifizetések, költségtérítések elszámolása.
 • Egyéb jogviszonyok szerződései alapján generált kifizetések elszámolása és nyilvántartása.
 • TB modul által számított bruttó TB ellátások átvétele és elszámolása.
 • SZJA előlegszámítás a törvényben előírt módon, ill. az NAV-hoz bejelentett "göngyölt " adóelőleg számítással.
 • Járulékok számítása, MNYP és önkéntes pénztári tagdíjak kezelése, kedvezményezettek járulék kezelése (EKHO, START program, közcélú foglalkoztatás, álláskeresők, egyszerűsített foglalkoztatás)
 • Egyéb levonások, letiltások, hátralékok, tartozások kezelése, munkabérek, levonások utalása.
 • Hóközi számfejtések, kifizetések kezelése, részfizetés, előlegfizetés, több fizetésnap kezelése.
 • A bérek és egyéb személyi kifizetések összes járulékos költségeinek megállapítása és nyilvántartása (foglalkoztatói járulékok, egyéni járulékok, munkáltató összes ráfordítása Euróban is).

Bérek, levonások lekérdezése, összesítések, adatszolgáltatások
 • Bérjegyzék a dolgozó részére (titkosított bérjegyzékek nyomtatása karakteresen, mátrixnyomtatóra is)
 • Bérlista, címletjegyzék kifizetőhelyenként, levonások összesítése és analitikája.
 • Pénzintézeti, postai átutalások listái a munkabérekről és letiltásokról.
 • Adatexport a bankok által fogadott lemezes, ill. terminálon történő munkabér átutalásokhoz, a cég kötelezettségeinek utalása adónemenként az NAV számlákra (Utalás modul)
 • Magán- és önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjak ellenőrző listái pénztáranként.
 • NAV adatszolgáltatás, éé08 nyomtatványok XML file formájában, ellenőrzés az NAV-ÁNyK-ban.
 • Biztosítottak jelentése ééT1041 nyomtatvány formájában közvetlenül átadva az ÁNyK-nak.
 • Bérek, jövedelmek és időadatok, járulékok havi és évkezdettől göngyölített statisztikái.
 • Egyéni kereset-nyilvántartás, levonások és adóelőlegek nyilvántartása, kereset-kimutatás, járulékok nyilvántartó lapja.
 • Munkaidők és távollétek nyilvántartó lapja.
 • Kilépők adatszolgáltatásai.
 • Bérek, jövedelmek, munkaidők, kieső idők paraméterezhető lekérdezései Excel-be átadva is.

SZJA elszámolás
 • Év végi SZJA végelszámolás a bérelszámolás egész évi adatainak figyelembe vételével.
 • Adatszolgáltatás a dolgozó, ill. az adóhivatal részére.
 • Jövedelemigazolás, SZJA elszámolás, NAV adatszolgáltatások.

Szabadság nyilvántartás
 • Éves szabadságjárandóság megállapítása, értesítő a szabadságjárandóságról.
 • Szabadság felhasználás nyilvántartása naprakészen, dátumszerűen és listázása.
 • Megváltott szabadság számítása.
 • Múlt évi szabadság – költség kalkuláció

Bérfelosztás
 • Bér- és egyéb költségek felosztása a költséghelyek, ill. költségviselők között, %-osan, időarányosan, stb.
 • Munkaszámhoz (témakódhoz) kapcsolódó bér-, ill. összes járulékos költségek kimutatása.
 • Lekérdezések az utókalkulációhoz, kontrollinghoz, bérfeladáshoz, adatexport Excelbe.

Bérfeladás
 • Általános kontírozással ú.n. „könyvelési kapcsolatok” adhatók a főkönyvi feladás vezérlésére.
 • A kapcsolatok alapján havonta gombnyomásra elkészíthetők a kontírozott és ellenőrzött bérfeladási tételek.
 • Közvetlen átadás kezdeményezhető tetszőleges könyvelési programhoz kiépített interfészen keresztül. (Pl. APOLLÓ, EUROFIB, MR.C., SAP, VOLÁN Elektronika, SCALA, EXACT, SUN, BAAN stb.)

Kafetéria modul


A választható béren kívüli juttatások kezelésében, nyilvántartásában nyújt segítséget a Wizuál Bér felhasználóinak fix havi, ill. éves keretösszeg esetén. A jogcímek választéka cégenként paraméterezhető.


TB ellátás modul

 • Az Egészségbiztosítási Pénztár országosan engedélyezte a program listáinak használatát az ügyfelek részére.
 • TB törzs adatok nyilvántartása, napi táppénzalap számítása a NAV felé bevallott jövedelmekből
 • Gyermekápolási napok számítása és nyilvántartása
 • Betegszabadság, TB táppénz, kórházi ápolás, baleseti ellátás számfejtése a kieső idő alapján.
 • Gyermekápolási táppénz (GYÁP), csecsemőgondozási díj (CSED), gyermekgondozási díj GYED elszámolása
 • Folyamatos ellátások nyilvántartása.
 • A táppénz 1/3-ának megállapítása és a bérelszámolás járulékos költségeivel együtt történő nyilvántartása.
 • TB ellátások nyilvántartása és listázása, kifizetési utalványok készítése,
 • TB ellátások visszaigénylési összesítője (visszamenőleges OEP-MÁK ellátás csere figyelembe vételével).
 • Havi Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés elkészítése, az összesítő sorokhoz tartozó analitikák ellenőrző listaként szolgálnak.
 • Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről (negyedéves statisztika, lemezen is).
 • CSED igénybe vevők statisztikája
 • GYED igénybe vevők statisztikája.
 • Adatkapcsolat a bérszámfejtéssel: a kifizetési hónappal elhatárolt TB ellátásokat a bérelszámolás automatikusan átveszi.
 • További információt a Maxoft Kft. elérhetőségein, illetve árajánlatot az Ajánlatkérés menüpont alatt kérhet.